Welkom op de website Lid van de Club. Hier vind u informatie over het sportonderzoek van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht binnen het NWO project Meedoen!

Lid van de club: georganiseerd sporten en veranderende verbondenheid Bestaat mijn sportvereniging straks nog wel? Waar een deel van de sportverenigingen erin slaagt om een groeiend aantal mensen aan zich te binden, worstelt een ander deel met toenemende ledenverloop, een vergrijzend kader en een afnemende ledeninzet. Is hier sprake van veranderende betekenissen die mensen toekennen aan lidmaatschap en lidmaatschapsorganisaties? Informatie over het onderzoek naar deze vragen en burgerschap, lidmaatschap en ledenorganisaties in Nederland is te vinden via de verschillende tabs bovenaan deze site.

Nothing found

No results were found. Please try again.