Masterclass

De eerstvolgende masterclass zal plaatsvinden op 21 mei 2014 van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Adres: USBO collegezaal 0.24, Bijlhouwerstraat 6, Utrecht.

 

Thema: Veranderende lidmaatschappen en beleidsimplicaties

 

Literatuur die zal aansluiten bij het thema van deze masterclass:

Introduction Civicness Equality and Democracy

Toward an Empirical Characterization of Bridging and Bonding Social Capital

 

Programma

12:30   Inloop en ontvangst

13:00   Welkom en toelichting inhoudelijke lijn en opzet Masterclasses door Maarten van Bottenburg

13:15   Lezing In formeel verband door Hanneke Posthumus (Sociaal en Cultureel Planbureau)

14:30   Presentaties over de deelprojecten:

Deelproject 1: Stand van zaken door Dick Ettema & Nynke Burgers

Deelproject 2: Stand van zaken door Maarten van Bottenburg, Tom Langbroek & Leydi J. Breuls

Deelproject 3: Eerste bevindingen door Froukje Smits, Dirk Postma & Stijn Verhagen

15:15          Pauze

15:30          Brainstormsessie ‘Interventie strategieën’ o.l.v. Froukje Smits

16:15          Onderzoeksvoorstel embedded research door Michel van Slobbe

16:30          Presentatie website en digitale reader door Leydi J. Breuls & Maarten van Bottenburg

16:45          ‘Wrap up’ en vooruitblik naar volgende Masterclass

16:55          Afsluiting

 

Spreker

Hanneke Posthumus (1986) is gepromoveerd in de sociale geografie en werkt als wetenschappelijk medewerker bij de onderzoekssector ‘Participatie, Cultuur en Leefomgeving’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daar houdt zij zich onder meer bezig met onderzoek naar maatschappelijke participatie en ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld. In haar meest recente onderzoek gebruikt zij een organisatorisch perspectief om de ontwikkelingen van grote maatschappelijke organisaties in kaart te brengen.

Achtergrond lezing
Het SCP doet al langere tijd onderzoek naar grote maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke organisaties in beeld is het meest recente onderzoek en stamt uit 2008. Sindsdien is er wel het een en ander gebeurd dat maatschappelijke organisaties niet ongemoeid lijkt te hebben gelaten. We zijn een economische crisis verder en in de huidige politiek spelen begrippen als deregulering en participatiesamenleving een centrale rol.Tegen de achtergrond van het veranderde krachtenveld waarbinnen maatschappelijke organisaties functioneren is er alle aanleiding om opnieuw de balans op te maken over de aantrekkingskracht en het opereren van maatschappelijke organisaties.

Dit doet Hanneke Posthumus namens het SCP in een onderzoek naar de ontwikkelingen van grote maatschappelijke organisaties tussen 1980 en 2012. Welke ontwikkelingen zetten door en welke niet? Verschilt dat per sector van het maatschappelijk middenveld? Wijken de ontwikkelingen voor sportbonden bijvoorbeeld af van die van andere organisatietypen? En hoe reageren grote organisaties op verschillende ontwikkelingen? In deze lezing krijgt u een voorproefje van de antwoorden die komend najaar worden gepubliceerd. Ook gaan we in debat over de implicaties van de resultaten voor sportbonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *