Nederlandse Basketball Bond

Martin Ho Suie Sang van de NBB:

“De Nederlandse Basketball Bond (NBB) merkt dat het totaal aantal leden van de bond al jaren redelijk stabiel is en schommelt tussen de 40.000 en 50.000 leden. Tegelijkertijd wijzen onderzoeken uit dat het aantal mensen in Nederland dat basketbalt vele malen hoger ligt. De schattingen lopen uiteen van 100.000 tot ruim 200.000. Dit betekent dat een grote groep basketballers wel verbonden zijn aan de basketballsport, maar niet aan de NBB. Het huidige aanbod van de NBB sluit dus niet aan op de verwachtingen, behoeften of leefwereld van deze groep. Is dat erg? Wat zijn die verwachtingen? Op welk aanbod zitten zij te wachten? Welke vormen van binding horen daar bij? Zitten we met onze huidige initiatieven op de goede weg? Op deze vragen en meer hoopt de Nederlandse Basketball Bond antwoord te krijgen binnen het onderzoeksproject ‘Het einde van lidmaatschapsrelaties oude stijl’.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *